Köszöntő

Köszöntő

Utolsó frissítés: 2023 március 23.

Tisztelt Érdeklődő!

Az oktatás a Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet meghatározó szakjain a vadgazda mérnök alap- és mesterszakon és a természetvédelmi mérnök alap- és mesterszakon az egyetem gödöllői, kaposvári és keszthelyi képzési helyein folynak. A zoológia, valamint az alapozó jellegű vadgazdálkodási és természetvédelmi ismeretek oktatásával az intézet a MATE minden képzési helyén szolgáltat szakterületi tárgyakat.

Az Intézet célja a természeti erőforrások védelméhez és az azokkal való gazdálkodáshoz szükséges, egységes, ökológiai szemléletű, a természeti folyamatokat értő, természetvédelmi és vadgazdálkodási szakemberek képzése; a szakterületek megismertetése a többi agrár alap-, és mesterszak hallgatóival; valamint a szakterülethez kapcsolódó interdiszciplináris alap- és alkalmazott kutatási központ létrehozása.

Az Intézet feladata a MATE vadgazdálkodási és természetvédelmi célú oktatási és kutatási tevékenységének, valamint zoológiai és ökológiai oktatásának és kutatásainak összehangolása és szolgáltatása.  Az Intézet a vadgazdálkodás, a természetvédelem, a zoológia, az ökológia, vadbiológia, etológia és viselkedésökológia területén, a képzési programokban rögzített szakmailag összetartozó képzési, oktatási és tudományos kutatási feladatait ellátó szervezeti egysége. Az Intézet felel az általa gondozott szakok szakmai törzsanyagának és differenciált szakmai ismereteinek oktatásáért, tantárgyi programjainak fejlesztéséért.

A Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet 42 fős kollektívájával az ország legnagyobb vadgazdálkodási és természetvédelmi felsőfokú képzését folytató oktató/kutató helye.

Szervezeti egységeink:

Szent István Campus:

  • Intézeti központ, titkárság
  • Állattani és Ökológiai Tanszék
  • Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Tanszék
  • Vadbiológiai és Vadgazdálkodási Tanszék
  • Országos Vadgazdálkodási Adattár


Georgikon Campus:

  • Természetvédelmi Biológia Tanszék


Kaposvári Campus:

  • Természetmegőrzési Tanszék

Az Intézet munkatársai szakterületükön jelentős nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezek, amely nagyban megkönnyíti hallgatóink számára a külföldi ösztöndíjak és potenciális gyakorlati helyszínek közötti választást. Hallgatóink bekapcsolódhatnak kutatási programjainkba és a tudományos diákköri (TDK) tevékenységbe is. A legutóbbi, 35. OTDK Agrártudományi szekciójának vadgazdálkodási és természetvédelmi állattani szekciójában is mindhárom helyezett intézetünk hallgatóiból került ki.

Prof. Dr. Heltai Miklós

egyetemi tanár, intézetigazgató