Természetvédelmi Biológiai Tanszék (Keszthely-Kaposvár)

Természetvédelmi Biológia Tanszék (Georgikon Campus)

Utolsó frissítés: 2024 február 23.

Bemutatkozás

A Tanszék öt vezető oktatója és három munkatársa széles spektrumban oktat és fejt ki oktatásszervezési tevékenységet a botanika, mikológia és zoológia, vadgazdálkodás, kutyatenyésztés, humánökológia, bioetika, természet- és tájvédelem, illetve a fenntarthatóság területén. A tanszék felügyeli az 1813-ban alapított Georgikon Botanikus Kertet, ahol az oktatási célú bemutató területek mellett ex situ génmegőrzés is folyik. 1991 óta folytatunk jelentős természetvédelmi oktatást, az országban elsőként itt indult el a folyamatos szakmérnökképzés, majd később a Természetvédelmi mérnök alap- és mesterszak gondozása és oktatása lett feladatunk.

A tanszékhez kötődik a 2011 óta gazdag programmal működő Táj és Ember Klub, amit a hallgatókkal közösen szervezett előadások tettek népszerűvé a kampuszon és a városban is (http://tajesember.hu/). Hallgatóink intenzíven bekapcsolódnak kutatásainkba is, számos országosan is díjazott TDK-munka és doktori értekezések is jelzik elkötelezettségünket a tehetséggondozás mellett. A tanszék két oktatójának összesen 13 fokozatot szerzett doktorandusza van (ebből 5 társ-témavezetővel).

 

Munkatársaink:

Dr. Farkas Sándor

egyetemi docens, tanszékvezető - Kaposvári Campus

email: Farkas.Sandor@uni-mate.hu

telefon: +36 82/505 800/3603

 

Prof. Dr. Altbacker Vilmos

egyetemi tanár - Kaposvári Campus

email: Altbacker.Vilmos@uni-mate.hu

telefon: +36 82/505 800/2901

 

Csete Sándor

egyetemi tanársegéd - Kaposvári Campus

email: Csete.Sandor@uni-mate.hu

telefon: +36 82/505 800/2904

 

Prof. Dr. Kondorosy Előd

egyetemi tanár - Georgikon Campus

email: Kondorosy.Elod@uni-mate.hu

telefon: +36 83/545 360

 

Dr. Alföldi Zoltán Péter

egyetemi docens - Georgikon Campus

email: Alfoldi.Zoltan.Peter@uni-mate.hu

telefon: +36 83/545 089, +36 30/676 7800

 

Dr. Bódis Judit Zsuzsanna

egyetemi docens - Georgikon Campus

email: Bodis.Judit.Zsuzsanna@uni-mate.hu

telefon: +36 83/545 130, +36 30/547 3156

 

Dr. Kovács Szilvia

egyetemi docens - Georgikon Campus

email: Kovacs.Szilvia.georg@uni-mate.hu

telefon: +36 83/545 311

 

Dr. Tallerné Barna Piroska 

ügyvivő szakértő - Georgikon Campus

email: Tallerne.Barna.Piroska@uni-mate.hu

telefon: +36 83/545 067

 

Pacsai Bálint

tanszéki mérnök - Georgikon Campus

email: Pacsai.Balint@uni-mate.hu

telefon: +36 83/545 007, +36 70/202 8642

 

Szabó Éva

műszaki szolgáltató - Georgikon Campus

email: Szabo.Eva@uni-mate.hu

telefon: +36 83/545 067